שדרן רדיו ותיק , בעבר בקול יזרעאל, מכור לרוק ומוזיקה בכלל. הולך עם זה לישון וקם עם זה בבוקר לקפה.
אוהב לשלב מלא סגנונות בתוכנית אחת ולפתוח את הראש לכל מיני כיוונים.
רדיו זה המקום הכי טוב לדעתי להכיר בו מוזיקה חדשה ושדרן רדיו הוא מבקר המוזיקה הטוב ביותר.
שיר שהוא משדר הוא שיר שהוא אוהב ולא משהו שהוא חייב או צריך לשדר.

משדר בימי שני את המוש פיט (13:00-16:00) ובימי שלישי ורביעי את זה רוק פורטה בין 09:00 – 08:00

התכניות