תכנית רדיו חודשית בהגשת איתי גואטה, תומך הפטריאון
רביעי הראשון כל חודש 22:00-23:00