המגזין החודשי לשאלות ותשובות לאמנים עם רפי לבינסון, לירון שמעון ובר אלפנדרי
שישי 13:00 – 12:00