השדרנים:
לעמוד התוכנית: ערגלית

רדיו חזק- תיסלם

turn up the radio- autograph

poison-alice cooper

shake the disease

תלוי על הצלב- רמי פורטיס

and all the fools sailed away- dio

paranoid- black sabath

maria- blondie

been caught stealing- janes addiction

sultan of swing- dire staits

ערגלית 139 – גלית ויינטראוב 07/07/2022