עכשיו בשידור
נגד כיוון הזיפים אחיעד לוק 11:00 - 13:00
התכנית הבאה
השאלטר דוד שאבי 13:00 - 14:00