עכשיו בשידור
רוק ברצף רוקי 00:00 - 07:00
התכנית הבאה
על הרוקר אור מזרחי 07:00 - 08:00