עכשיו בשידור
רוק ברצף רוקי 00:00 - 08:00
התכנית הבאה
זה רוק פורטה ד"ר טל אופיר - ש.ח. 08:00 - 09:00