שימוש ורכישה בחנות רדיו זה רוק

המשתמש יבחר את המוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש ויוסיף אותם ל"סל הקניות", לאחר שיסיים המשתמש לבחור את המוצרים ישלים את הליך הרכישה במעבר ל"קופה".

המשתמש יידרש להקליד מספר פרטים כפי שיופיעו בטופס התשלום. הקשת הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, כאשר מילוי פרטים אלו מחייב את המשתמש בביצוע העסקה.

המשתמש/רוכש באתר רדיו זה רוק להיות בגיל של 16 שנים ומעלה. 

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. המשתמש יבצע את התשלום באחת מהדרכים הבאות:

  1. כרטיס אשראי תקף ותקין אשר חברת האשראי מאשרת את השימוש וגודל העסקה המבוקשת.
  2. ביצוע חיוב דרך חשבון/שירות "פייפאל"

בכל מקרה, השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה ע"י חברת האשראי של הלקוח או ע"י חברת "פייפאל", ובנוסף בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי של "רדיו זה רוק" בעת השלמת הליך המכירה. הפרטים, כפי שהוזנו בדף ההרשמה, וכן רישום העסקה באתר החברה יהוו את אישור הפעולות ותזמונם בפועל.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או ע"י Paypal יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במידה ולא פעל המשתמש להסדרת תשלום העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה "רדיו זה רוק" את העסקה כמבוטלת.

בכל מקרה, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.

אחריות המוצרים:

רדיו זה רוק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר. כל נזק שייגרם למוצרי רדיו זה רוק עקב שימוש שלא כפי ייעודם על אחריות המשתמש בלבד.

פרטיות:

רדיו זה רוק נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. רדיו זה רוק או מי מטעמו מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

מדיניות משלוח:

רדיו זה רוק שולח את כל הפריטים בתוך 14  ימים מיום קבלת ההזמנה אלא אם צוין אחרת בתהליך ההזמנה .במקרה זה תתקבל הודעה על כל עיכוב או ביטול של ההזמנה.

עלות המשלוח נקבעת במעמד הרכישה. באם נבחרו מוצרים נוספים לאותו משלוח, עלות המשלוח עלולה להשתנות בהתאם לגודלו. בכל מקרה שרדיו זה רוק לא יוכל לשלוח את ההזמנה לפי התנאים המוסכמים מכל סיבה שהיא בשליטתה של החברה או מטעמים שמעבר לכוחם – ההזמנה תבוטל ותשלום החזר כספי ללקוח בהתאם לתנאי השימוש באתר.

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע"י המשתמש במעמד הרכישה. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב המשתמש כוללים בין היתר את עלות הטיפול ואריזת המוצר.

ביטול עסקה

ככלל רשאי המשתמש לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות אל רדיו זה רוק" .

במקרה של ביטול העסקה יחויב המשתמש בדמי המשלוח לשני הכיוונים ורדיו זה רוק רשאי לנכות בנוסף כל הוצאה נוספת שתגרם לחברה בצורה ישירה בעקבות ביטול העסקה .

במידה וסופק המוצר למשתמש על פי אופן האספקה שסוכם ברכישה, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום, בתנאי שתוך תקופה זו ישיב את המוצר למחסני רדיו זה רוק ללא פגם, ללא נזק וכשלא נעשה בו שימוש ועל חשבונו.

המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר המדובר כבר נשלח ע"י החברה.

רדיו זה רוק יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  1. במקרה ותקלה טכנית מנעה שימוש תקין באתר החברה וגרמה לשיבוש בהזמנה.
  2. נפלה טעות באתר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  3. במקרה ותקלה גרמה לשיבוש בתקשורת ברשת התשלומים של כרטיסי האשראי בישראל אם ע"י שב"א, חברות האשראי או כל גורם אחר אשר מנעה מרדיו זה רוק לבצע חיוב תקין של כרטיס האשראי בגין הרכישה.
  4. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  5. במידה והרכישה בוצעה כנגד הנהלים התקינים של רדיו זה רוק

הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

במידה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאי רדיו זה רוק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.