השדרנים:
לעמוד התוכנית: ערגלית

running free- iron maiden

murders in the rue morgue

hallowed be thy name- iron maiden

revelations- iron maiden

2 minutes to midnight- iron maiden

alexander the great- iron maiden

infinite dreams- iron maiden

death of glory- iron maiden

ערגלית 144 – גלית ויינטראוב 08/09/2022