השדרנים:
לעמוד התוכנית: ערגלית
ערגלית 149 – גלית ויינטראוב 08/12/2022