השדרנים:
לעמוד התוכנית: ערגלית
ערגלית 120 – גלית ויינטראוב 09/12/2021