השדרנים:
לעמוד התוכנית: ערגלית
ערגלית 141 – גלית ויינטראוב – 11/08/2022