השדרנים:
לעמוד התוכנית: ערגלית

ריקוד המכונה- משינה

sharp dressed man-zz top
3.dude looks like a lady- aerosmith

girls girls girls- motley crue

anthem- leonard cohen
6.רכבות- דני רובס
7.smooth- santana
8.שיר אהובת הספן- ריטה
9.ruby tuesday- scorpions

ערגלית 122 – גלית ויינטראוב 23/12/2021