השדרנים:
לעמוד התוכנית: קורות חיים
קורות חיים 23 – חיים ווינטראוב 18/09/2022