השדרנים:
לעמוד התוכנית:

שעה 1
Angels Of Atheism
Overture Of Dust
My Final Relapse
Chekov`s Gun
No Heir To The Throne
Sacred Evolution
שעה 2
The Sword Devours
Ocean Of Tar
Each Other s Throat
Buried By The Light
שעה 3
Kivshan
Bolt Thrower – Anti-tank (dead armour)
The Pinnacle – part 4 Sod
Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me (U2 Cover)

המוש פיט -ברק מאיר מארח את יותם דפיילר אבני 19/07/2021