השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You
Totally You – Def Leopard – ערן הר-פז 9/5/24