השדרנים:
לעמוד התוכנית: ספיישלים
5 שנים לרדיו זה רוק – יובל יוספסון, דוד שאבי, עופר פרוינד, יובל ביטון ושיר אסולין 01/11/2022