השדרנים:
לעמוד התוכנית: Black Parade

ראיון מיוחד עם להקת ANY

ANY – זה המצב

ANY – היי שם

ANY – שובי

ANY – הגן

ANY – צעד

Black Parade 74 – מתן בכור 20/09/2022