השדרנים:
לעמוד התוכנית: פותחים את הצ'קרוק
פותחים את הצ'אקרוק 30 – דצמבר 2023 – אסף לב וליאור אררייך 14/12/2023