השדרנים:
לעמוד התוכנית: פותחים את הצ'קרוק
פותחים את הצ'אקרוק 28 – אסף לב וליאור אררייך 27/04/2023