השדרנים:
לעמוד התוכנית: פותחים את הצ'קרוק
פותחים את הצ'אקרוק 22 – אסף לב וליאור אררייך 31/10/2022