השדרנים:
לעמוד התוכנית: מסע הצלב של איתמר ענברי

Havok – Fatal Intervention
Septekh – Burn It to the Ground
Avatar – Hail the Apocalypse
Bloodbath – Funeral Furnace
Sir Lord Baltimore – Hell Hound
Sodom – Bombenhagel
Skyclad – The Widdershins Jig
Eluveite – Ategnatos
Batushka – Panihida
Gregorian – Nothing Else Matters

מסע הצלב של איתמר ענברי 16 – 06/02/2023