השדרנים:
לעמוד התוכנית: מסע הצלב של איתמר ענברי

Lucifer – Fallen Angel
Malokarpatan – ovnútri chlácholivého útočišta kunstkamru
Chastain – Child of Evermore
Sodom – Tired and Red
Necrowretch – The Fifth Door
Melechesh – Dance of the Black Genii
Opeth – Atonement
Cloven Hoof – Nightstalker
Grave Miasma – Pillars
Necrophobic – As Stars Collide
Static-X – Take Control

Divine Right – Is Our Destiny Sealed By God?

מסע הצלב של איתמר ענברי 64 – 12/02/2024