השדרנים:
לעמוד התוכנית: מסע הצלב של איתמר ענברי

Saxon – Super Charger
Nightwish – Storytime
Pestilence – Land of Tears
Warfect – Drone Wars
Cannibal Corpse – Scourge of Iron
Immortal – Tragedies Blows At Horizon
Manilla Road – Dragon Star
Enisum – Mountain's Spirit
Queen – Innuendo

מסע הצלב של איתמר ענברי 62 – 29/01/2024