לעמוד התוכנית: The Drop
  1. 5:29:45
  2. Lo Air
  3. CoDA
  4. Hurt
  5. Tipping Point
  6. How Could I Love You?
  7. Uto
  8. My Condition
  9. Black and Gold
The Drop – Dead Poet Society Special סיון פישמן 31/1/24