לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

יובל בנאי לא יכול לעצור את זה
דן תורן טיפות של שיש
נגה שלו ימי חיינו
 Radiohead (Nice Dream)
The Jam That's Entertainment
פונץ' נער
אור כשדים עוגיה
חרסינות כמעט
 דודי לוי עזה החדשה
Falco Der Kommissar
Adi Scotheque I'm Awake
Toni Basil Hey Mickey
אזולאי/נמט נגנב
בלאגן חוץ לארץ
אורי רווח ימים טובים

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 6/6/24