לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

Eels The Turnaround

הקליק נמאס לי/שוערי האימפריה
שוורצמן מכונה
Tubway Army Down in the Park
פורקי עול לב טוב בבנאדם רע
כרמלה גרוס ואגנר רטוב וחם
טוניק קלוניק את איתי
MR. Aiio lazer Dancr Or Die
צביקה פיק שיר הקטר
The Jimi Hendrix Experience All Along The Watchtower
The Breeders Happiness Is A Warm Gun
הזאבות חצי קילו ארד
The Stranglers Strange Little Girl
The Divine Comedy The Certainty Of Chance

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 15/08/2022