לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

George Harrison Isn't It A Pity
נדב אזולאי וגיל נמט אבן
Noam Peri Debbie
Blondie One Way Or Another
רמי פורטיס דבש
Pappo Adonde Esta La Libertad
תמוז אהבה שקטה
Foo Fighters The Sky is A Neighborhood
בר אלפנדרי בין הנהר לים
The Beastie Boys Sure Shot
Gil Scott Heron The Revolution Will Not Be Televised
Do Nothing Uber Alles
BALU Lizard Story
Funkadelic Maggot Brain

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 18/1/24