לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

אלכס טופל יציאת חירום תמונה אחת

Missing Kicks Triggered
Supergrass Richard III
פוליאנה פראנק  הנצורים והצודקים
 Peaches Fuck The Pain Away
אברסט פורצלן
Skinpress The Brink
Mandate Temporary
 IDLES  King Snake
 Faith No More Mouth To Mouth
Drug Church Million Miles of Fun
איזבו ושוטי הנבואה הוא
 The Beatles Tomorrow Never Knows
מוסטאנג המחר
יוסי אלפנט ים האהבה

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 22/11/2021