לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

מאיר בנאי אל המנוחה
אלעד זאב אביב
בנזין בעיר הזאת
מאור כהן בלילה עיר
Joe Jackson Steppin Out
Carter The Unstoppable Sex Machine Rent
Kleptomanim Mourning Thoughts
חיל פושטקים קישטה קישטה
אלונה דניאל תיזהר מנסיכות
Aztec Camera Somewhere In My Heart
פורקי עול לב טוב בבן אדם רע
Self Help Enrage Engage
רגל סברס סילביה רות
אוריאנה שפי נון-אקטור

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 25/4/24