לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

אסף ארליך כל פעם שאני מאבד את הראש

Bauhaus Slice Of Life
בנזין בית משותף
אושיק לוי אין מקום להפתעות
Itay Mazilo Hey Child
Whailing Snails Glory
Borito Face
נומקה אבן בנעל
Eurythmics Love Is a Stranger
Soft Cell Bedsitter
מעגל סגור החשוך
הרידינג ג' מנגנת באך
Ian Brown FEAR
The Divine Comedy The Certainty Of Chance

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 29/11/2021