לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

Lou Johnson There's Always Something There To Remind Me

Cricket Joe Crawling
רמי פורטיס דבש
גולי 52 מכות
Ian Dury and The Blockheads Hit Me with Your Rhythm Stick
Baxter Dury I'm Not Your Dog
חשש אמיתי מטאורים
אביבית ישראלוף מה אם
איתי נירנבלט הזר
תערובת אסקוט מתחת להרים
טייטו אלבה מטריושקה
תמוז הולך בטל
אפרים שמיר חבר בחברת עצמי
Minutemen Price Of Paradise
רייש אין על הטבע
AIN'T NO LADY יש אישה אחת בעיר
מיקי שביב – עד בלי די

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 31/10/2022