השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Alpha Wolf – 60cm Of Steel
Faith No More – Stripsearch
Bush – 1000 Years
Jamie Bower – Run On
Skillet Awake And Alive
Corrosion Of Conformity – Clean My Wounds
HIMALAYAS – Into the Trap
Jared James Nichols – Easy Come, Easy Go
Rivals – Thunderstorm
Entombed – Wolverine Blues
Disturbed – The Animal
Volbeat – A Warrior_'s Call
Hoobastank – Running Away
Fugazi – I'm So Tired
Incubus – Dig
Whitesnake – Can You Hear the Wind Blow
Hugh Jackman – The Greatest Show

סן פטרוק 122 – גלית סגל 08/08/2023