השדרנים:
לעמוד התוכנית: שעת הגראנג'

mondo generator – so high so low
mondo generator – four corners
mondo generator – do the headlight
fatso jetson – light yourself on fire
seven ten oil – hard hurd
cowboys & aliens – still in the shade
cowboys & aliens – out of control
Truckfighters – calm before the storm
my sleeping karma – brahama
monkey3 – axis
smashing pumpkins – perfect

שעת הגראנג' 73 – יובל יוספסון 03/08/2021