השדרנים:
לעמוד התוכנית: שעת הגראנג'

1 seaweed – kid candy
2 WYYM – Tитры
3 greg posiato – reality spiral
4 greg posiato – no more lives to go
5 pond – gone
6 mulldrifter – tragedy
7 jawbox – dreamless
8 love battery – out of focus
9 mad chicken – bring it closer
10 paw – sleeping bag
11 samiam – don't break me
12 the smashing pumpkins – jellybelly

שעת הגראנג' 77 – יובל יוספסון 06/09/2022