השדרנים:
לעמוד התוכנית: שעת הגראנג'
שעת הגראנג' 78 – יובל יוספסון 20/09/2022