השדרנים:
לעמוד התוכנית: שעת הגראנג'

burn halo – threw it all away
jet black stare – i'm breathing
joyous wolf – quiet heart
atom smash – sacrifice
atom smash – kiss from a rose
saint asonia & sully erna – the hunted
seether – wasteland
seether – what would you do
sick puppies – all the same
thornley – come again
radkey – seize
oleander – why i'm here
jerry cantrell – brighten

שעת הגראנג' 74 – יובל יוספסון – 14.9.21