השדרנים:
לעמוד התוכנית: שעת הגראנג'

שעת הגראנג' 69 – המהדורה האוסטרלית השנייה
Silverchair:
pure massacare
shade
tomorrow
israel's son
faultline
undecided
findaway

grinspoon – chemical heart
mixed up everything – knucklehead
violent soho – covered in chrome
stone temple pilots – vasoline

שעת הגראנג' 69 – המהדורה האוסטרלית השנייה – יובל יוספסון – 30.3.21