השדרנים:
לעמוד התוכנית: השאלטר

1 Girl and girl – Hello 2024
2 Frank turner – Somewhere in between 2024
3 Parquet Courts – Dust 2016
4 Softcult – Haunt you still 2024
5 DIIV – In amber 2024
6 דן תורן – שוב השקר הזה 2022
7 דן תורן – לבן על לבן 2022
8 דן תורן – הפרטים הקטנים 2021
9 דן תורן – חוזר לשם עכשיו 2020
10 Bob mould – The Final Years 2019
11 Buzzcocks – Real world 1978
12 Patti Smith – Free Money 1975
13 דן תורן ויהודית רביץ – בך לא נוגע 2002

השאלטר 22 – דוד שאבי 2/6/24