השדרנים:
לעמוד התוכנית: השאלטר

1 Cherry Glazerr – Touched you with my chaos 2023
2 The gaslight anthem – Positive charge 2023
3 Courtney Barnett – History Eraser 2013
4 נעם נבו – מלכת הפקק 2011
5 יובל מנדלסון ואור אדרי – קרב מאסף 2019
6 New dad – Angel 2024
7 Postcards – Fossilized 2020
8 Beth gibbons – Floating on a moment 2024
9 Truth club – Uh oh 2024
10 Husker du – Games 1985
11 Mission of Burma – Dead pool 1982
12 The gun club – Run through the jungle 1982
13 Marika hackman – The yellow mile 2024

השאלטר 9 – דוד שאבי 11/2/24