השדרנים:
לעמוד התוכנית: Highway 7

The Royal Family And The Poor – I Love You (Restrained In A Moment)
Slowdive – Slomo
Cocteau Twins – wax and wane
Parasomnia – Bernardo
Aeon Sable – Dancefloor Satellite
Stunts-disappointed
Christian Death – Church Of No Return
Night Sins – Kill Like I Do
A Flock of Seagulls – Messages
Modern English – Someone's Calling
Ikon – Black Roses
The Fall – Lost in Music
The Glass Beads – Smile
Bendi – Folk Tanz Boi
Neila Invo – Bright and Tempting
The Wide Eye – Mouth (2nd take)
Xymox – Evelyn
Levin Goes Lightly – Liebhaber
Wolfsheim – Kein Zurk
Adam Usi – Malaise
Trisomie 21 – The Last Song live
Parade Ground – Gold Rush
The Serfs – Is There An Exit
Newclear Waves – Tishina
Medio Mutante – Another Land
Techniques Berlin – Serendipity
Xeno & Oaklander – Sheen
Poltergeist-der nachtvogel
Grand Garçon – Comme Ça
plague- No Life Dancing

Highway 7 174 – גלית קורני 19/06/2022