השדרנים:
לעמוד התוכנית: ג'קי נקודה 2 - הנקמההה
ג'קי נקודה 2 – הנקמההה – תכנית 79 – ג'קי שרגא 03/10/2023