השדרנים:
לעמוד התוכנית: ג'קי נקודה 2 - הנקמההה

Taipei Houston – as the sun sets
Royal blood – typhoons
Paramore – this is why
Muse – won't stand down
Dead Cross – heart reformer
Sikth – scent of the obscene
Soundgarden – far beyond the wheel
RATM – bullet in the head
Black Sabbath – county girl
Drowning pool – strike a nerve
Rival sons – nobody wants to die
Alter bridge – dead among the living
Disturbed – divisive
Architects – deep fake
Iggy pop – frenzy

ג'קי.2 הנקמההה, תכנית 38 – ג'קי שרגא 08/11/2022