השדרנים:
לעמוד התוכנית: ג'קי נקודה 2 - הנקמההה
ג'קי נקודה 2 – הנקמההה – פרק 59 – ג'קי שרגא -9.5.23