לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 118 – 03/01/2023