לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 119 – יודה ויודה 10/01/2023