לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 130 – 19/09/2023