לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 134 – 28/11/2023