לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 136 – 09/01/2024