לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 111 – יודה ויודה 19/07/2022