לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 112 – בנץ ואריק 26/07/2022