לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 131 – 26/09/2023